KUNGSÖRS GOLFKLUBB
- Bildad hösten 2004 -
Lockmora Friluftsområde, Kungsör

STYRELSEN

FOTOGALLERI

BANAN

MEDLEMSKAP

SPONSORER

ÅTER

Styrelsen

Vald till
Ordförande 2023 Birger Thorell

ordforande@kungsorgk.se

Vice ordförande 2023 Göran Karlsson

 

Sekreterare 2023 Mats Lindborg

sekreterare@kungsorgk.se

Kassör 2023 Claes Wolinder

kassor@kungsorgk.se

Ledamot 2024 Hans Östberg
Ledamot 2024 Sten Ryding
Ledamot 2024 Lars-Åke Öster  
Revisor 2021 Monica Aronsson
Revisorsuppleant 2021 Lotta Smeds