KUNGSÖRS GOLFKLUBB
- Bildad hösten 2004 -
Lockmora Friluftsområde, Kungsör

STYRELSEN

FOTOGALLERI

BANAN

MEDLEMSKAP

SPONSORER

ÅTER

Styrelsen

Vald till
Ordförande 2025 Birger Thorell

ordforande@kungsorgk.se

Vice ordförande 2025 Göran Karlsson

 

Sekreterare 2025 Mats Lindborg

sekreterare@kungsorgk.se

Kassör 2025 Claes Wolinder

kassor@kungsorgk.se

Ledamot 2026 Olle Hult
Ledamot 2026 Sten Ryding
Ledamot 2026 Lars-Åke Öster  
Revisor 2025 Monica Aronsson
Revisorsuppleant 2025 Lotta Smeds